Nâng cao hiệu quả thu hút nhà đầu tư

2018 là năm hoạt động sôi động về xúc tiến đầu tư (XTĐT) của TP Cần Thơ. Theo đó, hàng loạt các sự kiện XTĐT trong và ngoài nước đã diễn ra, tạo ấn tượng tích cực về TP Cần Thơ năng động, cởi mở đối với nhà đầu tư.