Cần chính sách dài hơi

Các chuyên gia cho rằng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều nhưng chưa đủ để giải quyết tận gốc rễ những khó khăn mà doanh nghiệp vướng mắc.