Đầu tư phát triển giáo dục xứng tầm vị thế trung tâm vùng ĐBSCL

Sau 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mạng lưới trường lớp, chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên của thành phố không ngừng được đầu tư phát triển và nâng cao trình độ.