Nỗ lực xóa mù bơi cho học sinh

Là huyện vùng ven thành phố còn gặp khó về cơ sở vật chất, nhưng bằng nhiều giải pháp, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thới Lai bước đầu thực hiện hiệu quả công tác xóa mù bơi cho học sinh.