Trường ĐH Trà Vinh làm Chủ tịch mạng lưới các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng khu vực ĐBSCL

(CTO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại học Huế vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng.