Ước mơ làm giáo viên của thủ khoa Lâm Thị Anh Thư

Lâm Thị Anh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm, thuộc Trường Ðại học Cần Thơ, đạt điểm cao nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) năm 2024 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ.