17/05/2024 - 20:10

“Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu” 

(CT) - Ngày 17-5, Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5).

Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM) thuộc Ủy ban Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2024 là “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”. Qua đó, ICOM nhấn mạnh vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong giáo dục toàn diện, trong đó, bảo tàng là không gian quan trọng góp phần giáo dục và nghiên cứu, hình thành hiểu biết của con người về thế giới.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trao giấy khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: DUY KHÔI

Tại buổi họp mặt, các đại biểu là lãnh đạo ngành Văn hóa TP Cần Thơ và các quận, huyện; lãnh đạo Bảo tàng TP Cần Thơ qua các giai đoạn; những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng, di sản văn hóa… đã chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Trong đó, vấn đề ứng dụng số hóa trong công tác bảo tàng, đưa di sản văn hóa đến với giới trẻ… được quan tâm.

Bảo tàng TP Cần Thơ qua 48 năm xây dựng và phát triển đã thực hiện tốt công tác chuyên môn bảo tồn, bảo tàng, nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu di sản văn hóa; kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật; trưng bày, triển lãm và tuyên truyền, giáo dục. Ngoài trực phục vụ khách tham quan tại chỗ, bảo tàng còn trực phục vụ khách tham quan Di tích Khám lớn Cần Thơ và quản lý, vận hành, phát huy Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, Bảo tàng TP Cần Thơ còn tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy 38 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tặng giấy khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

DUY KHÔI

 

 

Chia sẻ bài viết