“Trình làng” ý tưởng khởi nghiệp

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chương trình đào tạo dành cho nhà đầu tư quản lý - Cantho Investor Bootcamp 2019 - CASTI Hub 2019”.