Cái nút áo

Trong khi thế giới này là những gì to tát thì cái nút áo có phải là chuyện nhỏ xíu? Thử hỏi bạn, cái nút áo gợi ra điều gì?