Ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2022, có 46/63 tỉnh, thành vẫn còn để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; 22 tỉnh,