07/06/2024 - 11:26

Việc đánh giá xếp loại đoàn viên phải thực hiện trên phần mềm Quản lý đoàn viên 

(CT) - Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Hướng dẫn số 42-HD/TWÐTN-BTC về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Ðoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2023-2027.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn và tập thể lãnh đạo được thực hiện 1 năm/lần. Trong ảnh: Các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tặng quà học sinh tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Ðối với tập thể lãnh đạo, nội dung đánh giá gồm việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Ðoàn cấp trên; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm; trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Ðối với cá nhân, đối tượng đánh giá là đoàn viên có thời gian sinh hoạt tại chi đoàn liên tục từ 6 tháng trở lên. Ðối với đoàn viên chuyển sinh hoạt Ðoàn, nhưng chưa đủ 6 tháng liên tục tại đơn vị mới, thì đơn vị mới tiến hành đánh giá dựa trên nhận xét của đơn vị cũ. Trường hợp đoàn viên nghỉ chế độ thai sản; đi học tập, lao động, công tác tại đơn vị, địa phương khác không quá 3 tháng thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian sinh hoạt thực tế tại chi đoàn của năm đó. Trường hợp đoàn viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Ðảng viên đang tham gia sinh hoạt Ðoàn không tiến hành xếp loại mà chi đoàn chỉ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và chuyển kết quả đánh giá cho chi bộ để có thêm căn cứ đánh giá đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên, tổ chức Ðoàn và tập thể lãnh đạo được thực hiện 1 năm/lần, gắn với tổng kết công tác năm. Việc đánh giá xếp loại đoàn viên phải được thực hiện trên phần mềm Quản lý đoàn viên.

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết