01/06/2024 - 09:16

Tập trung chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử; kế hoạch thực hiện chương trình Chuyển đổi số trong nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh đến năm 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ; tuyên truyền về chuyển đổi số, lồng ghép các hoạt động tập huấn, hội thảo… thúc đẩy ứng dụng công nghệ số lĩnh vực nông nghiệp đến với nông dân.

Ứng dụng máy cảm biến để đo lượng khí phát thải trong sản xuất lúa tại quận Thốt Nốt.

Theo đó, cổng thông tin “chonongsancantho.vn” hiện có 107 đơn vị đăng ký, với 168 sản phẩm, 111.328 lượt truy cập, trong đó có 4 sản phẩm OCOP 4 sao (trà mãng cầu, gạo), 6 sản phẩm OCOP 3 sao (2 cam xoàn, 2 mắm cá lóc, 1 nhãn thanh, 1 rượu mãng cầu). Thành phố cũng triển khai ứng dụng MobiAgri, kịp thời thông tin dự báo thời tiết, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản xuất trên một số loại cây trồng chủ lực như lúa, sầu riêng; hướng dẫn nông dân ghi chép sổ nhật ký điện tử bằng phần mềm Agritask; sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, theo dõi, nắm được thông tin về sản xuất, về sản lượng tiêu thụ để phục vụ cho việc xuất khẩu nông sản. Ngoài ra, thành phố đã lắp đặt hệ thống IoT thủy sản tại Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, bước đầu lắp đặt các hệ thống cảm biến giám sát nhiệt độ và độ pH trong ao nuôi…

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết