15/06/2024 - 14:48

Xuân Thắng đẩy mạnh chuyển đổi số 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CÐS), xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công chức Bộ phận Một cửa xã Xuân Thắng hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện CÐS, xã Xuân Thắng thành lập Ban Chỉ đạo CÐS xã; thành lập 6 tổ công nghệ số cộng đồng tại 6/6 ấp. Hằng năm các lực lượng này đều được tham gia những lớp tập huấn về CÐS do huyện tổ chức. Theo ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ đạo CÐS xã và các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, đến từng nhà hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt VNeID mức độ 1 và mức độ 2; cài đặt các ứng dụng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt trên điện thoạt thông minh; nộp hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà. Ðến nay, hầu hết người dân có điện thoại thông minh, máy tính đều đã cài đặt và biết sử dụng các dịch vụ tiện ích; có 40% phụ huynh trên địa bàn xã nộp học phí cho con qua ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh; trên 50% người dân đóng tiền điện, nước qua ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh; 50% cửa hàng, cơ sở buôn bán đều ứng dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Xã đoàn Xuân Thắng thành lập đội hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, hằng tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Xã đoàn phân công 1 cán bộ, đoàn viên luân phiên trực tại Bộ phận Một cửa xã để hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ông Trần Văn Lộc, công chức Ðịa chính - Xây dựng xã, chia sẻ: “Chúng tôi tích cực hỗ trợ người dân nộp và giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử; nộp thủ tục trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chúng tôi cũng hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến mà không dùng tiền mặt”. Nhờ thực hiện các giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, số lượng và tỷ lệ nộp, giải quyết TTHC trực tuyến ngày càng tăng. Nếu như năm 2023, Bộ phận Một cửa xã tiếp nhận 468 TTHC, trong đó có 214 thủ tục nộp và giải quyết bằng hình thức trực tuyến (đạt tỷ lệ 45,72%), thì 6 tháng đầu năm 2024, Bộ phận Một cửa xã tiếp nhận 255 TTHC, trong đó có 213 thủ tục nộp và giải quyết bằng hình thức trực tuyến (đạt tỷ lệ 83,5%).

Ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, trước đây, công dân trực tiếp đến trụ sở làm các TTHC đều phải mang giấy tờ kèm theo. Từ khi thực hiện CÐS, công dân có thể gửi giấy tờ trên hệ thống mạng đến cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, sau đó chính quyền xã sẽ làm đầy đủ các thủ tục cho công dân. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được tích hợp chữ ký số trên hệ thống phần mềm để gửi, nhận văn bản điện tử. Do đó, cán bộ có thể giải quyết công việc mọi lúc, mọi nơi kể cả khi đi công tác.

Ðể thực hiện tốt công tác CÐS, xã Xuân Thắng đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến… Hiện nay, 100% thường trực và công chức Bộ phận Một cửa UBND xã được cấp chữ ký số cá nhân; cán bộ, công chức xã đều có máy tính để phục vụ công tác; khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ công tác, thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng (trừ văn bản mật). Xã cũng đã đầu tư hệ thống truyền thanh không dây thông minh tại các ấp, lắp wifi miễn phí tại nhà văn hóa các ấp.

Theo ông Võ Trường Giang, UBND xã Xuân Thắng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác CÐS. Trước mắt, phấn đấu trong năm 2024, giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến và số hóa hồ sơ trên môi trường mạng đạt tỷ lệ trên 90%; xây dựng mã QR của các TTHC để tạo thuận lợi cho người dân tra cứu; xây dựng mã QR để lấy tài liệu mỗi cuộc hội họp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết