THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

09/07/2024

Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 đại diện chủ đầu tư Tổng công ty Phát điện 2-CTCP thông báo mời thi tuyển kiến trúc nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng và hiệu quả kinh tế để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện – EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP). Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 mời các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế đăng ký tham gia cuộc thi tuyển phương án kiến trúc với các nội dung chính như sau:

1. Cơ quan tổ chức cuộc thi:

Cơ quan quyết định thi tuyển: Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP.

- Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2.

2. Tên gọi cuộc thi và hình thức thi tuyển:

- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện – EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP).

- Hình thức tổ chức thi tuyển: Là cuộc thi rộng rãi, dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành.

* Tiến hành xét duyệt qua 1 vòng trên cơ sở hồ sơ cuộc thi được phát hành, cách thức đánh giá như sau:

+ Bước 1: Đánh giá về năng lực, kinh nghiệm:

* Tiến hành chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm theo tiêu chí đánh giá quy định của Chủ đầu tư được duyệt trong Quy chế thi tuyển.

+ Bước 2: Đánh giá, phê duyệt phương án kiến trúc thi tuyển.

3Thông tin dự án:

* Địa điểm thực hiện dự án: Số 01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ;

* Quy mô dự án dự kiến:

+ Diện tích khu đất xây dựng công trình: 3.435m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: Khoảng 23.021m2, trong đó 09 tầng nổi khoảng 16.283,30 m2 và diện tích sàn 02 tầng hầm khoảng 6.738m2;

* Công trình cấp II, nhóm B.

* Các yêu cầu thiết kế sẽ được cụ thể trong nhiệm vụ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

- Đăng tải thông báo mời thi tuyển: từ ngày 09/7/2024

- Phát hành hồ sơ mời thi tuyển: dự kiến từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/7/2024

- Thực hiện phương án dự thi: đến ngày 20/8/2024

- Tổ chức chấm tuyển, báo cáo: khi có phương án phù hợp, đáp ứng quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế.

- Công bố kết quả thi tuyển phương án: khi có kết quả phù hợp.

Ghi chú: Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có thay đổi, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

5. Giải thưởng cuộc thi:

 - Giá trị giải thưởng: Theo quy định của Chủ đầu tư được duyệt tại Quy chế thi tuyển.

- Kết quả cuộc thi được ban tổ chức cuộc thi tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền. Các đơn vị tư vấn có phương án đoạt giải được Chủ đầu tư xem xét để triển khai các bước tiếp theo.

Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 – Tổng công ty Phát điện 2 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế đăng ký tham gia cuộc thi tuyển.

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ