10/07/2024 - 20:53

Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia 

(CT) - Ngày 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CÐS), chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về CÐS và sơ kết kết quả triển khai Ðề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ðồng chí Trần Việt Trường cùng các đại biểu tham dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và địa phương trên địa bàn thành phố tham dự tại điểm cầu trực tuyến ở TP Cần Thơ.

Thực hiện các chương trình, chiến lược quốc gia về CÐS, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cũng như kế hoạch năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về CÐS, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động CÐS quốc gia và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ðáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình cả nước từ mức 17% vào cuối năm 2023 đã được nâng lên 42%. Tốc độ tăng trưởng doanh số trên sàn giao dịch bán lẻ trực tuyến tăng 80% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng 8%. Về quản trị số, lần đầu tiên sau 20 năm, việc giám sát, đo lường dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tự động, online và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đánh giá chất lượng online. Giao dịch chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, hệ thống thông tin qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 6 tháng đầu năm tăng 67% so với cùng kỳ…

Qua 6 tháng, đã thực hiện đạt tốt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về CÐS: phát triển doanh nghiệp công nghệ số là 50.350 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 104,9% so với kế hoạch; triển khai dịch vụ công thiết yếu hoàn thành 45/53 dịch vụ; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối toàn diện với hệ thống EMC (hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số) đạt 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 9 bộ) và 63/63 tỉnh, thành phố (tăng 26 tỉnh, thành phố); 100% các bộ, ngành sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin…

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu được nghe Bộ Công an báo cáo kết quả triển khai Ðề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm (Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CÐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030). Ðồng thời, các bộ, ngành và địa phương cũng có các báo cáo và tham luận nhằm đề xuất các giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong thực hiện CÐS tại các bộ, ngành và địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo trình Ủy ban Quốc gia về CÐS để thống nhất triển khai trong thời gian tới, trong đó làm rõ những cái làm được, những cái chưa làm được, nguyên nhân, ai làm tốt, ai chưa làm tốt và xác định rõ nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các kết quả mà bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện đạt được trong thời gian qua trong CÐS, cùng với sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết