Cần Thơ khởi công thêm một số công trình trọng điểm

Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng TP Cần Thơ đã tập trung thi công các công trình trọng điểm của thành phố, chủ yếu là giao thông và kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu.