Lợi thế thị trường thuộc về sản phẩm bất động sản đảm bảo tính pháp lý

Ðầu năm là thời điểm thị trường bất động sản (BÐS) luôn được kỳ vọng đón những tín hiệu mới, khả quan, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.