Chuẩn bị thông xe cầu Trần Hoàng Na

(CT) - Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, các hạng mục của công trình cầu Trần Hoàng Na đã được thi công hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, quy định của pháp luật về xây dựng. Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu