13/06/2024 - 22:11

Công ty TNHH An Phú Cần Thơ 

Cung cấp thông tin liên quan đến hạng mục công trình Chung cư nhà ở xã hội 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity

Căn cứ Luật Nhà ở 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Chính phủ; Nghị định số 49 ngày 01 tháng 4 năm 2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Chính phủ và Nghị định số 49 ngày 01 tháng 4 năm 2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh - An Phú Eco City;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh An Phú - EcoCity;

Căn cứ giấy phép xây dựng chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity số 04/GPXD ngày 06/6/2024 của Sở xây dựng cấp;

Công ty TNHH An Phú Cần Thơ trân trọng gửi tới Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ các thông tin liên quan đến hạng mục công trình Chung cư nhà ở xã hội 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư như sau:

 1. Thông tin về dự án
 1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity.
 2. Công trình: Hạng mục công trình Chung cư nhà ở xã hội 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity.
 3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú Cần Thơ.
 4. Địa điểm thực hiện dự án: phường Thường Thạnh (khu vực Thạnh Mỹ, Thạnh Huề), quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 5. Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 4357, Tờ bản đồ số 2, Dự án Chỉnh trang và Phát triển đô thị An Phú Cần Thơ, đường Lê Hồng Nhi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
 6. Điện thoại: 0333.650.893
 7. Tiến độ thực hiện: Từ Quý II năm 2024 đến hết Quý III năm 2025.
 8. Quy mô công trình:

- Diện tích khu đất: 2.997,98m2.

- Mật độ xây dựng: 53,50%.

- Diện tích xây dựng: khoảng 1.604,00m2.

- Tổng diện tích sàn: 13.423,52 m2 (không kể mái và sân thượng).

- Hệ số sử dụng đất: 4,48.

- Chiều cao công trình: 25,60m (so với sàn trệt hoàn thiện).

- Số tầng: 08 tầng nổi.

- Khoảng lùi công trình:

+ Đường số D3: 4m;

+ Đường số D1c: 6m.

 1. Số lượng căn hộ: 176 căn hộ, trong đó bao gồm:
 • Số lượng căn hộ để bán: khoảng 140 căn hộ.
 • Số lượng căn hộ để cho thuê, thuê mua: khoảng 36 căn hộ.

2. Diện tích căn hộ:

 • Diện tích sử dụng căn hộ (thông thủy): từ 31.38m2 đến 69.73m2
 • Diện tích xây dựng căn hộ (tim tường): từ 33.93m2 đến 77.82m2

3. Giá bán (tạm tính ):

Giá bán trung bình (tạm tính) của các căn hộ là 19.800.000 VNĐ/m². Giá bán này sẽ tùy thuộc vào vị trí nhưng không quá 23.000.000 VNĐ/m².

4. Giá cho thuê và cho thuê mua (tạm tính):

 • Căn hộ nhà ở xã hội cho thuê: khoảng từ 125.000 VNĐ/m²/tháng đến 173.000 VNĐ/m²/tháng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (đã bao gồm kinh phí bảo trì).
 • Căn hộ nhà ở xã hội cho thuê mua: khoảng từ 260.000 VNĐ/m²/tháng đến 360.000 VNĐ/m²/tháng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (chưa bao gồm kinh phí bảo trì), thời gian cho thuê mua là: 05 năm.
 1. Hồ sơ đăng ký mua chung cư nhà ở xã hội
 1. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Bắt đầu từ ngày 17/6/2024.
 2. Thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký: Cho đến khi bán hết số căn hộ trong công trình.
 3. Địa điểm nhận đơn đăng ký: Văn phòng điều hành tại Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
 4. Đối tượng đăng ký: Thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49, 51 Luật Nhà ở 2014, được hướng dẫn bởi Điều 22, 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Khoản 16, 17 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.
 5. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2021/TT-BXD.

Chúng tôi kính đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; và Báo thành phố Cần Thơ đăng tải thông tin liên quan đến công trình Chung cư nhà ở xã hội 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú EcoCity do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư với các thông tin nêu trên theo quy định pháp luật để Công ty TNHH An Phú Cần Thơ có cơ sở triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.       

 GIÁM ĐỐC

Vương Xuân Vũ

Chia sẻ bài viết