Phiên bản mới của Startup Bất động sản BDS NET

BDS NET là một trong những đơn vị startup tiên phong trong lĩnh vực Proptech ở Việt Nam. Sản phẩm của startup này là website BDS.Net - kiến tạo giải pháp mới cho thị trường cũ, với giải pháp lõi là “Bản đồ số” có vai trò mang đến sự Kết nối - Minh bạch - An toàn cho thị trường bất động sản.