14/04/2024 - 20:26

Tăng cường quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng 

Việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ, thời gian qua, vẫn còn xảy ra. Hành vi này theo quy định pháp luật sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Vì vậy, để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, giảm thiệt hại cho xã hội, cho người vi phạm, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, trật tự xây dựng.

Tổ chức thi công xây dựng công trình phải đảm bảo đúng quy hoạch và có giấy phép xây dựng. Trong ảnh: Khu Stella Mega City Cần Thơ trên địa bàn quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: H.Y

Công văn số 1254 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành vào ngày 2-4-2024. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và các quy định pháp luật có liên quan. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng các công trình thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 02/2023/QÐ-UBND ngày 18-1-2023 của UBND TP Cần Thơ về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ; kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi được địa phương yêu cầu. Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu xin ý kiến cấp thẩm quyền và Bộ Xây dựng theo đúng quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện theo đúng quy định về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.

UBND TP Cần Thơ giao Chủ tịch UBND quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng; theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định (nếu có) khi phát hiện vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt… Thường xuyên theo dõi, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân thực hiện thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định, không đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Mức phạt hành chính đối với tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo Nghị định 16/2022/NÐ-CP là rất cao: từ 60-80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; từ 80-100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác; từ 120-140 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Ðối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải đình chỉ hoạt động xây dựng từ 3-6 tháng đối với dự án, công trình, hạng mục công trình có hành vi vi phạm theo quy định...

Nghị định 16/2022/NÐ-CP còn quy định tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác; phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Ðối với hành vi không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

Hoàng Yến (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết