Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tỉnh lộ 917 (đường tỉnh 917) là một trong những tuyến giao thông chính trên địa bàn TP Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu giao thông, trao đổi hàng hóa, sinh hoạt của người dân.