Quản lý suốt dòng đời dự án bất động sản

Trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện có 75 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới (gọi tắt là dự án).