07/04/2024 - 08:12

Ðến năm 2030, Vĩnh Long có 11 đô thị từ loại II đến loại V 

(CT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa công bố Quyết định số 1759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc đô thị TP Vĩnh Long.

Theo Quy hoạch này, đến năm 2030, toàn tỉnh Vĩnh Long có 11 đô thị gồm: 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V. Cụ thể, TP Vĩnh Long là đô thị loại II; thị xã Bình Minh là đô thị loại III; thị trấn Vũng Liêm và thị trấn Trà Ôn hiện là đô thị loại V sẽ trở thành đô thị loại IV; đô thị Hựu Thành, thị trấn Long Hồ, đô thị Phú Quới, thị trấn Cái Nhum, thị trấn Tam Bình, Đô thị Cái Ngang, thị trấn Tân Quới là đô thị loại V. TP Vĩnh Long cũng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của tỉnh; tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; là đầu mối kết nối giao thông quan trọng của tỉnh Vĩnh Long và vùng ĐBSCL. Thị xã Bình Minh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kho vận, văn hóa, du lịch phía Nam của tỉnh.

Trong quá trình xây dựng phát triển đô thị, các đô thị đạt tiêu chí phân loại đô thị sớm hơn hoặc muộn hơn định hướng, thực hiện các thủ tục đánh giá, công nhận loại đô thị tại thời điểm đánh giá đạt các tiêu chí phân loại đô thị theo quy định.

HUỲNH BIỂN    

Chia sẻ bài viết