31/03/2024 - 09:02

Phong Điền đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm 

Năm 2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, đồng thời quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của TP Cần Thơ được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Năm nay, Ban phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng thêm nhiều công trình trọng điểm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cũng như chỉnh trang đô thị Phong Ðiền thêm khang trang, hiện đại.

Phấu đấu đưa thêm nhiều công trình vào sử dụng

Ông Trần Hoàng Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền, cho biết: Năm 2024, Ban được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hơn 150,78 tỉ đồng; phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt trên 96%. Với nguồn vốn trên, Ban tập trung thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành trong năm 2023, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành 9 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và dự kiến khởi công mới 9 công trình trong năm 2024. Đây chủ yếu là các công trình nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, trường học, trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Nhờ tập trung công tác giải phóng mặt bằng, dự án cầu Tây Đô có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành trong năm nay.

Đối với 9 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024, Ban dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm nay, trong đó có 1 công trình mới vừa hoàn thành là đường giao thông nông thôn (GTNT) Vàm Xáng - Ba Láng. Các công trình còn lại đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành theo kế hoạch gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT từ cầu Rạch Kè đến Bờ Hồ (khối lượng đã đạt 65%); nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT Kênh Chợ - Rạch miễu (khối lượng đạt 90%); xây dựng và nâng cấp Trường Mầm non Mỹ Phước (khối lượng đạt 59%); xây dựng bổ sung Trường Mầm non Mỹ Khánh (khối lượng đạt 66%); xây dựng và nâng cấp Trường THCS Mỹ Khánh (khối lượng đạt 35%); xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường vào Trường THCS thị trấn Phong Điền (khối lượng đạt 50%); nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Tân Xuân (khối lượng đạt 75%); nâng cấp tuyến GTNT cống cầu Nhiếm - Vàm Bòng Bọng.

Đối với các công trình Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền dự kiến khởi công mới trong năm 2024: Hiện tại đã có 2 công trình khởi công là xây dựng trụ sở Công an xã Giai Xuân (khối lượng đã đạt 60%) và nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự xã Giai Xuân. Các công trình còn lại dự kiến khởi công trong quý II-2024 gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT từ cầu Rau Mui đến giáp ranh ấp Mỹ Hòa; nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Trường Tây; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Ái; Kho lưu trữ huyện Phong Điền; xây dựng Trung tâm Chính trị huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Thới 1. 

Được biết, trong năm 2023, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền cùng các nhà thầu đã tổ chức thi công hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là công trình nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT Bà Thợ - Giàn Gừa; nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT So Đũa (bên phải); nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa các ấp trên địa bàn xã Trường Long; nâng cấp, mở rộng Trung tâm Văn hóa xã Mỹ Khánh; trụ sở Công an xã Tân Thới. Công trình nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Nhơn Ái 2; nâng cấp Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1; nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nhơn Nghĩa; xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Trường Long 2; xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Trường Long 3; nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Tây Đô; nâng cấp, cải tạo Trường Mầm non Trường Long; xây dựng bổ sung Trường THCS Trường Long; xây dựng bổ sung Trường Mầm non Trường Phú...

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố

Năm nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền còn tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư phát triển; trong đó có 7 dự án trọng điểm do thành phố đầu tư được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện. Cụ thể gồm: đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ; xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923; đường tỉnh 918, TP Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường tỉnh 918 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức); đường tỉnh 918 giai đoạn 2; xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917; cầu Tây Ðô, huyện Phong Ðiền và dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh.

Theo đó, Dự án đường vành Ðai phía Tây TP Cần Thơ qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 4,9km, tổng diện tích thu hồi khoảng 41,8ha. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện là 562 tỉ đồng, với 295 tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng; dự kiến 72 trường hợp tái định cư (tương đương khoảng 90 nền). Đến nay, đã kiểm đếm 295 trường hợp; phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 146 trường hợp (diện tích 20,7ha); chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 146 trường hợp (249,9 tỉ đồng); đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khoảng 17ha.

Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 đi qua địa bàn huyện Phong Ðiền khoảng 7,5km; dự kiến chi phí GPMB trên địa bàn huyện là 427 tỉ đồng; tổ chức, hộ dân ảnh hưởng là 750 trường hợp; dự kiến nhu cầu tái định cư khoảng 130 trường hợp (tương đương 130 nền). Kết quả thực hiện đã kiểm đếm 750 trường hợp; phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 224 trường hợp, diện tích khoảng 7,3ha; chi trả bồi thường cho 222 trường hợp; bàn giao mặt bằng 195 trường hợp, với diện tích khoảng 6ha (đạt 40%)… Dự án đường tỉnh 918, TP Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường tỉnh 918 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức) đi qua huyện khoảng 3,2km; khoảng 385 trường hợp ảnh hưởng. Dự án đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 374 trường hợp; chi trả bồi thường cho 361 trường hợp và tiến độ chung của dự án đạt khoảng 90%…

Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 đi qua địa bàn huyện chiều dài tuyến khoảng 3,5km; khoảng 133 trường hợp ảnh hưởng; chi phí GPMB trên địa bàn huyện là 107,6 tỉ đồng; nhu cầu tái định cư khoảng 34 trường hợp; đã chi trả cho 132 trường hợp; tiến độ chung của dự án đạt khoảng 96%… Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 đi qua địa bàn huyện dài khoảng 7km, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 288 trường hợp; nhu cầu tái định cư khoảng 50 trường hợp; đã chi trả cho 144 trường hợp; tiến độ dự án đạt khoảng 59%.

Dự án Cầu Tây Ðô có quy mô dự án khoảng 2,67ha, chiều dài tuyến  khoảng 700m; đã phê duyệt cho 68 trường hợp; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công 32 trường hợp (đạt 95%); tiến độ chung dự án khoảng 90%… Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh chiều dài tuyến 1,75km, có 65 trường hợp bị ảnh hưởng; nhu cầu tái định cư khoảng 17 trường hợp. Hiện đã chi trả bồi thường cho 52 trường hợp; tiến độ chung của dự án đạt khoảng 90%.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết