Ứng dụng công nghệ Blockchain vào truy xuất nguồn gốc nông sản

Theo nhiều chuyên gia, công nghệ thời kỳ 4.0 cho phép con người sáng tạo, ứng dụng vào rất nhiều hệ thống quản lý thông minh, hiện đại khác nhau.