18/05/2024 - 07:03

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 

Từ đầu năm 2024 đến nay, TP Cần Thơ tập trung thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương đạt tỷ lệ chưa cao. Do vậy, ngành BHXH tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, nhất là các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT.

Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ở quận Ninh Kiều tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, TP Cần Thơ có 143.013 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 92,62% kế hoạch; 18.590 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 49,68% kế hoạch; 135.876 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 92,36% kế hoạch; 1.065.565 người tham gia BHYT, đạt 90,2% kế hoạch.

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân gắn với Tháng Công nhân năm 2024, mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại lễ ra quân, Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với nhóm người là nông dân, người lao động, đặc biệt là người chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố, trực tiếp tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy có gắn thông điệp truyền thông về BHXH tự nguyện, BHYT, tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn quận, huyện. Sau khi diễu hành, tuyên truyền lưu động, sẽ thực hiện tuyên truyền tại khu dân cư, đơn vị sử dụng lao động... Theo kế hoạch, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đợt 1 (từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2024) lần lượt là 28.883 người; 1.057.188 người.

Từ sáng sớm, tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT xã Trường Thành, huyện Thới Lai đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn nhóm tại chợ, khu dân cư, thu hút đông đảo người dân, tiểu thương tham gia. Bà Nguyễn Thị Phương, người dân địa phương, nói: "Hôm nay đi chợ, tôi được tư vấn, giải đáp cặn kẽ những thắc mắc về cách thức, quyền lợi thụ hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Vì thế, tôi quyết định tham gia. Tôi mong khi về già được lãnh lương hưu hằng tháng, không lệ thuộc vào con cháu".

Thới Lai là một trong những địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Trong 4 tháng đầu năm 2024, huyện phát triển được 2.882 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 90,06% kế hoạch; 1.530 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 53,55% kế hoạch; 85.254 người tham gia BHYT, đạt 79,43% kế hoạch. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện, bước đầu, huyện gặp một số khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia mới. Trong đó có nguyên nhân do mức chuẩn nghèo mới tăng, dẫn đến mức tham gia thấp nhất cũng tăng, nên người dân thuộc nhóm có thu nhập trung bình thấp khó tham gia. Tháo gỡ khó khăn này, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch truyền thông, đẩy mạnh tổ chức các tổ, nhóm công tác trực tiếp tuyên truyền vận động tại các điểm dân cư...

Tại buổi lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị Ban Chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 4-12-2023 Thành ủy Cần Thơ về nhiệm vụ năm 2024; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và từng thành viên của Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT từ thành phố đến cấp phường.

Bài, ảnh: Chấn Hưng    

Chia sẻ bài viết