17/05/2024 - 19:45

“Tháng tư ngày em đến” 

Fujishiro Shun đang chuẩn bị kết hôn. Một ngày tháng tư, Fujishiro bỗng nhận được lá thư từ Iyoda Haru, mối tình đầu 10 năm trước của anh. Cùng lúc đó, vợ sắp cưới Fujishiro là Sakamoto Yayoi đột nhiên biến mất. Fujishiro bắt đầu bước vào hành trình tìm kiếm người anh yêu, với bối cảnh trải dài khắp Tokyo, Uyuni (Bolivia), Prague (Cộng hòa Séc), Iceland và các quốc gia khác trên thế giới.

Phim Nhật, hiện khởi chiếu tại các rạp...

SƠN THỦY

Chia sẻ bài viết