Mỗi thực phẩm “khắc chế” từng loại tâm trạng xấu

Không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng giúp cơ thể hoạt động bình thường, thực phẩm còn có tác động to lớn hơn đến trạng thái tinh thần của bạn.