Rà soát công tác tổ chức

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư

vào TP Cần Thơ

(CT)- Chiều 20-3, Phó Chủ tịch UBND Trương Quang Hoài Nam chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào TP Cần Thơ năm 2018