Prudential tăng vốn điều lệ, đầu tư bền vững tại Việt Nam

Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất được bình chọn vào nhóm 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam