09/04/2024 - 08:24

Diện tích gieo trồng rau màu giảm mạnh so cùng kỳ 

(CT) - Ðầu năm đến nay, tổng diện tích gieo trồng rau, màu, đậu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn TP Cần Thơ đạt 5.937ha, thấp hơn 1.321ha so với cùng kỳ năm 2023.

Trồng rau màu tại huyện Thới Lai.

Các quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ đã gieo trồng rau các loại được 4.222ha, thấp hơn 915ha so với cùng kỳ, đã thu hoạch được 2.568ha. Diện tích gieo trồng đậu các loại được 434ha, thấp hơn 27ha so với cùng kỳ, đã thu hoạch được 313ha. Diện tích gieo trồng cây bắp được 408ha, cao hơn 8ha so với cùng kỳ và đã thu hoạch được 264ha. Cây công nghiệp ngắn ngày đã gieo trồng được 54ha, thấp hơn 229ha so với cùng kỳ...

Theo ngành Nông nghiệp, nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã giảm trồng các loại rau, màu có giá bán thấp, tăng cường sản xuất các loại cây trồng vật nuôi có giá bán tốt giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ðặc biệt, lúa có giá cao, nông dân đã tập trung sản xuất lúa nên giảm trồng rau màu trên nền đất lúa, đồng thời nhiều nơi nông dân mở rộng diện tích trồng cây ăn trái đặc sản.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết