27/04/2024 - 13:26

Ninh Kiều

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

(CT) - UBND quận Ninh Kiều hiện có 260 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết; trong đó, có 105 TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình. Số TTHC thuộc thẩm quyền của cấp phường thuộc quận Ninh Kiều là 137 thủ tục; trong đó có 30 TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình. Quận đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công TP Cần Thơ 94 TTHC cấp quận, 28 TTHC cấp phường cung cấp DVCTT toàn trình.

Người dân sử dụng máy vi tính thực hiện DVCTT tại Bộ phận Một cửa UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều.

Theo đánh giá của UBND quận Ninh Kiều, mặc dù địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về DVCTT, tỷ lệ giải quyết hồ sơ DVCTT có cải thiện, nhưng vẫn còn rất thấp. UBND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa các biểu mẫu trong các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi tiếp cận, thực hiện. Đồng thời rà soát, tinh gọn bộ TTHC và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liền. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động thông tin nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong sử dụng DVCTT, đặc biệt là phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các DVCTT, nhất là DVCTT toàn trình. Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu tham gia sử dụng các DVCTT để vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng DVCTT...

Tin, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết