09/02/2024 - 14:41

Bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ then chốt năm 2024 

Tiếp nối một năm đầy khó khăn thách thức, nhưng bằng cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân 9 quận, huyện của thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) của năm 2023. Bước sang năm 2024 là năm then chốt, bứt phá của các quận, huyện để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nghị quyết đại hội Ðảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận những ý kiến tâm huyết được lãnh đạo các địa phương chia sẻ trước thềm năm mới...

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: Tập trung phát huy thế mạnh thương mại dịch vụ và du lịch

- Năm 2023, cơ cấu kinh tế của quận tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thương mại, dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn quận tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tiện ích và hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng phát huy hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Năm 2024, quận Ninh Kiều tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển. Phát huy thế mạnh của quận về thương mại dịch vụ gắn với phát triển du lịch, phấn đấu đưa Ninh Kiều thành trung tâm dịch vụ quan trọng của thành phố; đồng thời quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù sát với tình hình thực tế của quận. Thực hiện có hiệu quả Ðề án được thành phố phê duyệt; đồng thời tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đối với các đề án xã hội hóa, dự án kêu gọi đầu tư đã được thống nhất chủ trương với các chỉ tiêu kinh tế... Phấn đấu cuối năm 2024, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: thương mại - dịch vụ chiếm 78,7%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 21,29% và nông nghiệp chỉ chiếm 0,01%.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

- Năm 2024, quận xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị.

Quận khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin. Ðồng thời, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, củng cố và phát huy các kênh phân phối truyền thống, mạng lưới bán lẻ và chuỗi cửa hàng tiện lợi; có giải pháp phù hợp thúc đẩy các ngành dịch vụ có tỷ trọng cao nhưng chưa đầu tư đúng mức, tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới thương mại gắn với quy hoạch đô thị; hỗ trợ các dịch vụ quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương. Phát triển du lịch theo hướng bền vững, là ngành kinh tế quan trọng của quận; tiếp tục bảo tồn và phát huy hiệu quả các di tích, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề…; xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng địa phương.

Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, từng bước xây dựng đô thị thông minh thông qua tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, dự án thương mại và dân sinh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn.

Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy: Ðoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

- Năm mới 2024 là năm then chốt, bứt phá để Bình Thủy thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Quận sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đô thị, logistics; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: đường nối Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, đường Vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918… Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tập trung chuyển đổi số gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, đẩy nhanh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững…

Với niềm tin, khát vọng xây dựng quận nhà ngày càng phát triển, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bình Thủy sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng thời, quyết tâm hoàn thành mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 31-12-2021 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của TP Cần Thơ.

Ông Võ Anh Huy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn: Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị

- Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ô Môn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Hướng tới, để đưa Ô Môn phát triển theo hướng công nghiệp đô thị, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, năm 2024, quận Ô Môn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, nhất là công nghiệp phục vụ xuất khẩu; huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị; tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, gắn với phát triển công nghiệp đô thị. Hiện trên địa bàn quận có nhiều công trình trọng điểm, có quy mô lớn, như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc…

Song song đó, quận Ô Môn còn quan tâm phát triển nông nghiệp chất lượng cao; nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Cùng với đó, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Ông Võ Văn Tân, Quyền Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt: Phát triển KT-XH hài hòa, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

- Năm 2023, quận Thốt Nốt quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HÐND thành phố, Quận ủy, HÐND quận và Kế hoạch phát triển KT-XH. Ðồng thời, địa phương tập trung chỉ đạo các phòng, ban, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thúc đẩy phát triển KT-XH và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra... Kết quả, quận thực hiện hoàn thành 12/12 chỉ tiêu theo kế hoạch năm.

Quận xác định năm 2024 là năm cần tạo sự bứt phá để hoàn thành Kế hoạch KT-XH 5 năm 2021-2025, có giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, quận tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; tăng tốc trong phát triển KT-XH nhanh và bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trật tự, phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền: Khai thác cơ hội, phát huy nội lực để phát triển KT-XH

- Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Ðiền, hành trình phát triển KT-XH của huyện 20 năm qua đã đạt được những thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo của huyện một cách toàn diện. Năm 2015, Phong Ðiền được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, huyện có 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2/6 xã NTM kiểu mẫu. Ðặc biệt, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của huyện đến năm 2023 là 75,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 13,5 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp thế mạnh, tiềm năng của huyện.

Năm 2024 huyện sẽ tiếp tục tập trung cao độ tinh thần, trí tuệ, nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Huyện chú trọng phát triển kinh tế hợp lý, bền vững phát triển hợp lý, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tận dụng tốt mọi cơ hội để phát triển KT-XH, nhất là các lĩnh vực trọng điểm, đột phá, các dự án động lực. Ðồng thời, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Mặt khác huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng huyện NTM nâng cao, hướng tới đô thị sinh thái...

Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai: Nỗ lực duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, bền vững

- Năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành và địa phương nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, thúc đẩy phát triển KT-XH. Kết quả huyện đã thực hiện cơ bản hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu thực hiện vượt so với kế hoạch. Diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, an sinh xã hội đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 71,287 triệu đồng, đạt 100,04% kết hoạch, tăng 6,633 triệu đồng so với năm trước.

Phát huy các kết quả đạt được, năm 2024 huyện Thới Lai phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt từ 79-80,2 triệu đồng. Huyện nỗ lực duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phát triển sản xuất, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ðảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ: Phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao

- Năm qua, huyện thực hiện đạt và vượt kế hoạch 13/13 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Chỉ đạo sản xuất thắng lợi 3 vụ lúa, năng suất và sản lượng đạt khá; diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản vượt kế hoạch; doanh thu bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 193,76 triệu đồng; thành lập mới 10 hợp tác xã đạt 200% kế hoạch; xây dựng xã Ðông Hiệp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ðặc biệt, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Ðầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn huyện. Hoàn thành tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Thới Ðông, Trung Hưng…

Năm 2024, để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, huyện Cờ Ðỏ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, phấn đấu thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi sản xuất; chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ông Ðoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh: Triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

- Năm 2023, huyện thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố, Huyện ủy, HÐND huyện về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm. Kết quả huyện thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết HÐND huyện đề ra...

Năm 2024 là năm cần tạo sự bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Do đó, huyện Vĩnh Thạnh chú trọng thực hiện quyết liệt các giải pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH; tiếp tục triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HÐND, UBND huyện về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, nhất là thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; thu hút đầu tư phát triển nhanh kinh tế công nghiệp, thương mại - dịch vụ”. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2024, huyện xác định sẽ tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo động lực tăng trưởng, phát triển bền vững...

NHÓM PV KINH TẾ (lược ghi)

 

Chia sẻ bài viết