Chia sẻ lợi nhuận, rủi ro trong chuỗi nông sản

Người tiêu dùng có nhu cầu, người nông dân cần bán sản phẩm, nhà phân phối mong muốn mang nông sản sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng.