14/05/2024 - 11:10

Thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Ðồng thời, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Mô hình canh tác lúa tăng hiệu quả và giảm phát thải triển khai tại quận Thốt Nốt.

Ngành Nông nghiệp thành phố tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình ứng dụng hiệu quả cơ giới hóa, cũng như thành lập các hợp tác xã và các tổ, nhóm làm dịch vụ kỹ thuật để phục vụ các dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ðến nay, trong sản xuất lúa, hầu như 100% các khâu làm đất, thu hoạch… đã được cơ giới hóa. Các khâu gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu gom rơm… cũng từng bước được cơ giới hóa với tỷ lệ ngày càng cao và theo hướng đồng bộ.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản,... nhằm giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất. Trong tháng 4-2024, thành phố tổ chức 19 lớp tập huấn, tọa đàm, với 558 lượt người tham dự. Thành phố cũng xúc tiến triển khai đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ÐBSCL đến năm 2030; kế hoạch khuyến nông địa phương; chương trình hỗ trợ cây, con giống; kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa trong nông nghiệp...

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết