Trò chuyện với trẻ giúp tăng cường trí thông minh về sau

Các nhà khoa học Mỹ chứng minh đọc sách hoặc “trò chuyện” với trẻ sẽ thúc đẩy trí thông minh và kỹ năng tư duy của chúng, thậm chí 10 năm sau đó.