16/05/2024 - 19:04

Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ

Khen thưởng 26 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác 

CT) - Chiều 16-5, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01).

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 giai đoạn 2021-2024 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen. Ảnh: ANH DŨNG

Ba năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, các tổ chức đảng trong Khối đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nghiêm túc. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên làm cơ sở đánh giá, kiểm điểm cuối năm. Cấp ủy, các tổ chức đảng trong Khối chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; đưa nội dung thực hiện Kết luận 01 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động; tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý, kể chuyện về Bác trong họp lệ chi bộ. Cấp ủy, các tổ chức đảng trong Khối thực hiện Kết luận số 01 gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc. Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01 Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như duy trì và thành lập được 180 đội hình tình nguyện tại chỗ; tổ chức trồng mới được 6.296 cây xanh; thực hiện hiến 2.193 đơn vị máu, đóng góp 3,5 tỉ đồng chăm lo công tác an sinh xã hội; có 412 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối, lưu ý: Thời gian tới, cấp ủy, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 nghiêm túc gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm năm 2023. Tiếp tục chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thành phố để tham mưu giải quyết hiệu quả. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để cấp dưới noi theo. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ Khối…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao Giấy khen cho 26 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 giai đoạn 2021-2024.

 ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết