16/05/2024 - 20:20

Ngăn ngừa suy thoái, vi phạm trong Đảng 

Năm 2024, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cờ Đỏ tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc thường xuyên quan tâm công tác KT, GS đã giúp các tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường trực Đảng ủy xã Thới Xuân (bên trái) làm việc với lãnh đạo Chi bộ ấp Thới Trung A về công tác quản lý đảng viên.

Đảng bộ xã Thới Xuân có 15 chi bộ (8 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, 3 chi bộ cơ quan), với 202 ĐV. Năm 2024, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã quan tâm công tác KT, GS và quản lý ĐV. Ông Lê Văn Quyền, Phó Bí thư Chi bộ ấp Thới Trung A, cho biết: Chi bộ có 16 ĐV, trong đó có 2 ĐV lớn tuổi miễn sinh hoạt, 2 ĐV xin miễn sinh hoạt 12 tháng/lần để đi làm ăn xa. Ban Chi ủy quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình, các mối quan hệ của ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình tại cuộc họp lệ chi bộ định kỳ vào ngày 9 hằng tháng. Qua đó, những trường hợp biểu hiện sa sút trong các mặt công tác được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Nhiều năm qua, Chi bộ không có trường hợp vi phạm; các nhiệm vụ đều chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch.   

Để ngăn ngừa suy thoái, vi phạm trong các tổ chức đảng và ĐV, năm nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Thới Xuân ban hành kế hoạch KT, GS tập trung nội dung về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc sử dụng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các tổ chức chính trị; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chính sách cho người thụ hưởng… Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tăng cường công tác GS thường xuyên đối với các chi bộ và ĐV trong thực hiện các mặt công tác. Ông Võ Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, thông tin: “Qua KT, GS, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giúp các chi bộ, và CB, ĐV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tác phong công tác. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã không có ĐV suy thoái, vi phạm”.

Ông Nguyễn Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng và UBKT luôn xác định công tác KT, GS là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng, UBKT xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới… Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện quan tâm công tác GS thường xuyên về việc chấp hành quy định Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước của tổ chức đảng và ĐV; quan tâm nắm bắt tình hình thông tin, dư luận phản ánh đến tổ chức đảng và CB, ĐV để KT, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Qua KT, GS, từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 5 ĐV vi phạm, với nội dung làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (3 trường hợp); vi phạm Luật Giao thông đường bộ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc. UBKT Huyện ủy cũng đang tiến hành thực hiện quy trình để xử lý kỷ luật đối với 1 trường hợp là bí thư chi bộ, hiệu trưởng của trường THCS vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phước Nguyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, cho biết: Thời gian tới, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện tốt kế hoạch KT, GS năm 2024 đã ban hành; chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác KT, GS thường xuyên đối với CB, ĐV, nhất là quan tâm KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó nhằm ngăn ngừa suy thoái, vi phạm, góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết