Xác định thị trường trọng điểm để mời gọi đầu tư

Năm 2017, thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến ra nước ngoài và đón nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến thành phố.