Sao Mai hợp tác với  chuyên gia Israel thành lập Trung tâm nghiên cứu giống thủy sản Công nghệ cao

(CT)- Tập đoàn Sao Mai quyết tâm tạo bước đột phá thực hiện “cuộc cách mạng” về chất lượng cá tra giống từ khâu đầu tiên bằng việc hợp tác