Tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất

Mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình anh Lương Văn Kính được xem là mô hình nổi bật của địa phương trong phát huy hiệu quả kinh tế hộ