24/04/2024 - 20:34

Nâng cao vai trò của Mặt trận trong tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ðồng chí Nguyễn Trung Nhân tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029

(CT) - Ngày 24-4-2024, Ðại hội (ÐH) đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự ÐH có các đồng chí: Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQVN, Ðoàn đại biểu Quốc hội, HÐND, UBND, các sở, ban, ngành TP Cần Thơ; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ; đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong thành phố…

Tại ÐH, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề ÐH “Ðoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu thống nhất xác định 3 khâu đột phá: phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt ÐH. Ảnh: KIM XUÂN

Phát biểu tại ÐH, đồng chí Ðỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN chọn ÐH đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ lần thứ X làm ÐH điểm cấp tỉnh. ÐH này không chỉ có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của TP Cần Thơ mà còn có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Rút kinh nghiệm từ ÐH điểm để tổ chức tốt ÐH MTTQVN ở mỗi tỉnh, thành phố, tiến tới tổ chức thành công ÐH đại biểu MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. ÐH MTTQVN các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQVN các cấp nói chung, MTTQVN TP Cần Thơ nói riêng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận cùng với toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo được thế trận lòng dân vững chắc. MTTQVN TP Cần Thơ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân.

Tại ÐH, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố khóa mới cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố, hằng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân, vì sự phát triển của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội; tổ chức hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền. Mặt trận các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; tăng cường động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao tay nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

ÐH đã thống nhất hiệp thương cử 89 vị tham gia Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029; cử đoàn đại biểu dự ÐH đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQVN thành phố đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp tục làm Chủ tịch; cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố chuyên trách; cử 4 Phó Chủ tịch không chuyên trách; cử 2 Ủy viên Thường trực.

Ðồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, tặng quà chúc mừng ÐH. Ảnh: KIM XUÂN

Dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQVN tặng Bằng khen Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen 25 tập thể, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

m Sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu tham dự ÐH đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều.

Tại đây, các đại biểu dâng vòng hoa và báo công dâng Bác những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trong thành phố đã nỗ lực góp sức xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển. Với chủ đề “Ðoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, ÐH đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 quyết tâm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQVN thành phố; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại.

NGỌC QUYÊN - KIM XUÂN

 

 

Chia sẻ bài viết