24/04/2024 - 21:07

Thống nhất nội dung kỳ họp thứ 15 của HÐND thành phố 

(CT) - Chiều 24-4, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp trao đổi, thống nhất nội dung kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất sẽ trình tại kỳ họp thứ 15 của HÐND thành phố các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, về: Thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; giao chi tiết, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (đợt 3), kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố; điều chỉnh nghị quyết của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh nghị quyết của HÐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. Các dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố đã được các ban của HÐND thành phố tổ chức thẩm tra theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung hồ sơ, thủ tục, điều chỉnh và sớm hoàn thiện nội dung các tờ trình của UBND, dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố; đảm bảo các nghị quyết của HÐND thành phố sau được ban hành phải đúng pháp luật, có tính khả thi cao. UBND thành phố sớm có kế hoạch thể chế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sau khi các nghị quyết được HÐND thành phố thông qua.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 15 của HÐND thành phố sẽ diễn ra vào chiều 26-4.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết