Văn học trẻ đồng bằng

năng động nhưng vẫn thiếu…

Giải Nhất cuộc thi Bút ký ĐBSCL năm 2017 thuộc về tác giả trẻ Trương Chí Hùng (An Giang) với tác phẩm “Man mác Vàm Nao”.