Chia sẻ:

Xây dựng người Cần Thơ từ các hệ giá trị và truyền thống văn hóa

(CTO) - Ngày 5-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Vận dụng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình gắn với việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ".

Thực hiện: D.Khôi - M.Thảo - Q.Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI