Liên kết theo chuỗi giá trị: Cách tiếp cận vốn hiệu quả cho ngành thủy sản

Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thủy sản được đánh giá một trong những ngành có được lợi thế lớn