Ngân hàng - doanh nghiệp cần sự thấu hiểu

Cần Thơ được Trung ương xác định là thành phố trung tâm động lực vùng ĐBSCL. Với vị trí trung tâm, Cần Thơ đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư và nhiều doanh nghiệp cũng đánh giá cao