Các kiểu tương tác nguy hại giữa thuốc, thảo dược hoặc thực phẩm

Sự tương tác của một số loại thuốc với nhau, hoặc với thảo dược và thực phẩm có thể dẫn đến các tác dụng phụ nguy hiểm, đặc biệt là các nhóm thuốc phổ biến như sau: