Tăng đầu tư vào sản phẩm nhà ở

Cuối năm 2017, các hoạt động môi giới, giao dịch bất động sản (BĐS) tại TP Cần Thơ có chiều hướng sôi động, nhất là đối với sản phẩm nhà ở.