Thới Lai từng bước thay đổi diện mạo đô thị

Thời gian qua, huyện Thới Lai đã quan tâm kêu gọi đầu tư triển khai xây dựng các dự án chỉnh trang, phát triển mở rộng đô thị theo hướng hiện đại.