Đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918

(CT)- Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đi kiểm tra công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 (thuộc Dự án 3).