16/06/2024 - 14:32

Phường Tân Lộc chú trọng thực hiện khâu then chốt 

Đảng bộ phường Tân Lộc là một trong những đơn vị điển hình trong công tác xây dựng Đảng của quận Thốt Nốt. Từ năm 2020-2023, Đảng bộ được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2020, 2021, 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc thực hiện các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng giúp Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đảng viên là công chức Bộ phận một cửa phường Tân Lộc nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐV), Đảng ủy phường Tân Lộc luôn coi trọng công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW...

Bà Nguyễn Thị Thu Bạch, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: “Đảng ủy phường yêu cầu CB, ĐV cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Hằng năm, Đảng ủy phường chỉ đạo 100% cán bộ (CB), ĐV xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo Bác và cam kết không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể, cá nhân đã thực hành tiết kiệm chi tiêu, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, phường đã huy động được 8,86 tỉ đồng hỗ trợ xây mới 192 căn, sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo HĐND, MTTQVN, các tổ chức chính trị và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình do phường và quận đầu tư xây dựng trên địa bàn để nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục kịp thời những hạn chế. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai mọi hoạt động thông qua hội họp và niêm yết tại trụ sở làm việc. UBND phường niêm yết công khai quy trình giải quyết 145 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và nhà văn hóa 10 khu vực để người dân giám sát. Các chế độ, chính sách hỗ trợ người thụ hưởng được bình xét công khai, giám sát chặt chẽ việc cấp phát. “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, nhiều năm qua, phường không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Nội bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị luôn đoàn kết, thống nhất. Niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền được nâng lên” - bà Nguyễn Thị Thu Bạch khẳng định.

Đảng ủy phường Tân Lộc thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ năm 2020 đến nay, cấp ủy đảng, các chi bộ chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng ưu tú, đã kết nạp được 60 ĐV, đạt 100% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số ĐV hiện nay Đảng bộ phường lên 357 ĐV. Anh Lê Ngọc Đức Anh, Khu vực trưởng Quân sự khu vực Lân Thạnh 1, chia sẻ: “Nhờ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tôi được kết nạp vào Đảng tháng 4-2024. Trở thành ĐV, tôi cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương phát triển”. Song song với nâng cao chất lượng phát triển ĐV, 4 năm qua, Đảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc rà soát, sàng lọc, đưa 22 ĐV không còn đủ tư cách (bỏ sinh hoạt Đảng, không còn tha thiết với Đảng) ra khỏi Đảng. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã kiểm tra, giám sát 106 lượt chi bộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã kiểm tra 1 chi bộ, 6 ĐV có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã uốn nắn, chấn chỉnh các chi bộ, CB, ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, không có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đảng ủy phường đã lựa chọn quy hoạch CB nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định, đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 

Bà Nguyễn Thị Thu Bạch, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng Đảng bộ phường thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết