02/06/2024 - 09:55

Phụ nữ Ô Môn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, các cấp Hội LHPN quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Tại buổi ra mắt của Tổ liên kết phụ nữ may gia công do Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp Hội LHPN phường Long Hưng tổ chức, các chị em hào hứng nghe cán bộ (CB) Hội chia sẻ thông tin về thu nhập, đầu ra sản phẩm; lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật (CS&PL) của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động. Đặc biệt, lễ ra mắt tổ chức vào đúng dịp sinh nhật Bác Hồ, CB còn linh hoạt lồng ghép tuyên truyền nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả mà các cấp Hội LHPN quận thực hiện trong thời gian qua.

Các cấp Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức các hoạt động về nguồn, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh do Hội LHPN quận Ô Môn cung cấp

Theo đồng chí Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, các cấp Hội LHPN quận đã tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, CS&PL của Nhà nước bằng nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong CB, hội viên (HV) và nhân dân. CB, HV tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp Hội đã tổ chức 580 cuộc truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề với 17.956 lượt HV, phụ nữ tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thành lập 8 tài khoản fanpage của Hội và 21 tài khoản Facebook cá nhân, 60 nhóm Zalo… để thông tin, chia sẻ hoạt động của Hội. Từ đầu năm 2021 đến nay có trên 1.350 tin, bài tuyên truyền trên trang với các nội dung tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, CS&PL của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; các hoạt động truyền cảm hứng mô hình kinh tế hiệu quả để cổ vũ CB, HV phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp... Các cấp Hội cũng phối hợp Đài truyền thanh tuyên truyền các hoạt động Hội và gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Hội cơ sở đảm bảo tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng cho CB, HV...

Chăm lo đời sống hội viên

Công tác chăm lo, hỗ trợ CB, HV, nhân dân nâng cao đời sống được các cấp Hội LHPN quận quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa 22 “Mái ấm tình thương” tặng HV nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 1,8 tỉ đồng. Đồng thời, vận động ra mắt mới 8 hợp tác xã, tổ liên kết, tổ hợp tác phát triển sản xuất, nâng tổng số mô hình của toàn quận lên 22 mô hình, với 362 thành viên... Bằng nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực, qua nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN quận đã giúp 438 HV thoát nghèo, cận nghèo.

Những kết quả thiết thực đã góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong CB, HV, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức; lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một số HV, phụ nữ để tuyên truyền chống phá, làm lay động niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, CS&PL của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN quận Ô Môn sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, HV và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, CS&PL của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Đồng thời, thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong phụ nữ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chi hội, tổ hội kịp thời định hướng, giáo dục HV, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội LHPN trong quận, thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ; thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Qua đó, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tạo “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết