14/06/2024 - 22:30

Ðề nghị thực hiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội 

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị sớm thực hiện chính sách về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở TN&MT đã chủ động phối hợp với Bộ TN&MT triển khai các bước thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về lĩnh vực quản lý đất đai. Ngày 6-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2022/QÐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha. Ðến ngày 20-4-2022, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp với Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai Quyết định số 10/2022/QÐ-TTg.

Trên cơ sở Quyết định số 10/2022/QÐ-TTg, Sở TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định: Quyết định số 1531/QÐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn thành phố; Quyết định số 1664/QÐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn thành phố; Quyết định số 79/QÐ-HÐTÐ của Hội đồng thẩm định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội liên quan về quản lý đất đai cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục đủ cơ sở để triển khai các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha. Hiện nay, UBND các quận, huyện đang triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, như: Ðường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ, với diện tích 157,75ha (diện tích đất trồng lúa 98,28ha); đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng với diện tích 22,38ha (diện tích đất trồng lúa 18,86ha); khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích 23ha (diện tích đất trồng lúa 21,2ha)…

Chia sẻ bài viết