24/06/2024 - 19:43

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố tập trung thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành và UBND thành phố về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp…

Cá thát lát Phạm Nghĩa (Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa) được công nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 109 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, với 301 sản phẩm. Trong tháng 5-2024, ngành Nông nghiệp cấp 14 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản cho 73 cơ sở (2 cơ sở xếp loại A, 71 cơ sở xếp loại B). Hiện nay, tổng số cơ sở thành phố đang quản lý là 520 cơ sở (13 cơ sở loại A; 444 cơ sở loại B; 26 cơ sở đang tạm ngưng hoạt động; 37 cơ sở có chứng nhận HACCP, ISO, BRC, FSSC).

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện ký cam kết đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Qua đó, trong tháng 5-2024, đã xác nhận cho 5 cơ sở thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết