24/06/2024 - 18:42

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết 

(CT) - Ngày 24-6, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (NQ) do UBND thành phố trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện có liên quan đến dự.

Các đại biểu đã thẩm tra các dự thảo NQ về việc giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024; về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố và dự thảo NQ về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy. Đồng thời, thẩm tra báo cáo (kèm dự thảo NQ) về kết quả thực hiện NQ của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; các báo cáo về xây dựng cơ bản, thực hiện ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Nhìn chung, đại biểu thống nhất với sự cần thiết trình HĐND thành phố xem xét, ban hành các NQ do UBND thành phố trình. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị UBND thành phố cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân chưa giao hết vốn năm 2024, chậm giải ngân vốn đầu tư của các công trình, dự án để có kế hoạch thực hiện nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đối với các công trình, dự án đầu tư mới, đại biểu đề nghị cần phải xác định cụ thể nguồn vốn bố trí đầu tư, có biện pháp đảm bảo công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Đối với các báo cáo, đại biểu đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế của UBND thành phố; từ đó, nhiều chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2024 đạt cao so với cùng kỳ các năm trước. Đại biểu đề nghị UBND thành phố tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Cần đánh giá đầy đủ năng lực các chủ đầu tư trước khi giao thực hiện dự án đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công… Trong đánh giá nguyên nhân hạn chế, cần bổ sung nguyên nhân chủ quan, như: việc tham mưu cụ thể hóa chủ trương Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước một số nội dung còn hạn chế; việc quan tâm thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước chưa đạt yêu cầu; các cơ quan chuyên môn chưa thực hiện hết vai trò, nhiệm vụ được giao… Qua đó, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời nhằm thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển bền vững.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đề nghị cơ soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh nội dung các dự thảo NQ, báo cáo trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết