24/06/2024 - 18:37

Quận Ninh Kiều tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT) - Ngày 24-6-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Quận ủy Ninh Kiều tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai, sơ kết và tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, quận. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quận tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các cấp ủy đảng đã kết nạp 78 đảng viên mới, đạt 78% kế hoạch năm. Hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hoạt động thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận. Kinh tế của quận tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 42.894 tỉ đồng, tăng 12,33% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đến cuối tháng 6 đạt 670 tỉ đồng, đạt 55,05%. Công tác xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng thực hiện, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ quận chỉ đạo rà soát, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Thành ủy và của cấp mình đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để phục vụ công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đủ số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể trong công tác dân vận, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh muốn xây dựng đô thị văn minh thì lãnh đạo các cấp trong quận tập trung quản lý tốt quy hoạch, tài nguyên đất; giữ vệ sinh môi trường; lắng nghe và quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết