21/06/2024 - 06:16

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại 

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định tập trung “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo trong thời kỳ đổi mới phải không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội để hoàn thành tốt trọng trách được giao. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên Báo Cần Thơ lược ghi ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí… về vấn đề trên.

Các nhà báo, cán bộ hưu trí đọc Báo Cần Thơ tại một quán cà phê vào buổi sáng. Ảnh: VĂN NGỌC NHUẦN

► Ông Trương Văn Chuyển,  Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo (NB) Việt Nam, Chủ tịch Hội NB TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ: NB cần nghĩ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân

NB là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, như bao nghề nghiệp khác, trước hết, NB phải xây dựng đạo đức là nền tảng, như Bác Hồ đã dạy “Đức là gốc”. Hội NB Việt Nam đã ban hành nhiều quy định, tiêu chuẩn để xây dựng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội người làm báo. Trước hết, NB cần nắm vững 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Đây là kim chỉ nam để NB tu dưỡng, rèn luyện trong suốt cuộc đời làm báo của mình...

Trong nhiệm vụ tham gia “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, NB cần nghĩ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, vì trước hết NB là một công dân, một thành viên trong xã hội. NB phải có nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật, bảo vệ, đóng góp công sức xây dựng và thúc đẩy xã hội tiến lên. NB là một công dân làm nghề báo nên phải có ý thức sống và làm việc theo khuôn khổ của pháp luật, tuân thủ những quy ước về đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt công việc. Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của NB thể hiện ở phẩm chất chính trị của NB. Mỗi NB cần phải có lập trường chính trị vững vàng. Đây là yếu tố nền tảng, có tính quyết định khuynh hướng hoạt động của NB. Lăng kính chính trị của NB sẽ tác động trực tiếp đến từng khâu lựa chọn sự kiện, nắm bắt tình hình, phân tích, luận giải các vấn đề xã hội trong suốt quy trình tác nghiệp.

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ; thông tin nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, nhân dân. Bên cạnh đó, một bộ phận những người làm báo thiếu cẩn trọng trong tác nghiệp, đưa thông tin chưa xác định được trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh những người làm báo chân chính và thương hiệu của cơ quan báo chí…

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội NB Việt Nam, Hội NB TP Cần Thơ phối hợp tổ chức cho hội viên, NB nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam… Gần đây, Hội NB TP Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo tại các cơ quan báo chí thành phố nhằm góp phần hoàn thiện hơn về phẩm chất đạo đức, văn hóa của người làm báo trong giai đoạn mới, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế…

►Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ

TP Cần Thơ có 71 cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn, với tổng số khoảng 1.000 cán bộ, phóng viên, nhân viên. Hội NB TP Cần Thơ là Hội NB địa phương có số lượng hội viên đông thứ 3 trên toàn quốc. Hằng năm, Sở TT&TT thành phố ghi nhận báo chí có trên 6.200 tin, bài phản ánh về Cần Thơ, trong đó khoảng 82% tin, bài có nội dung phản ánh mặt tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương...

Để nắm bắt tình hình hoạt động báo chí cũng như dư luận xã hội trên địa bàn, Sở TT&TT thành phố luôn duy trì chế độ điểm báo hằng ngày. Qua đó kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 35 thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết nhiều vụ việc do báo chí phản ánh, tránh tạo điểm “nóng”, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Sở TT&TT thành phố tích cực nghiên cứu ban hành và tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản trong công tác quản lý báo chí; tham mưu UBND thành phố thành lập tổ xử lý thông tin lĩnh vực báo chí, mạng xã hội trên địa bàn thành phố; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí...

Thời gian tới, Sở TT&TT thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử. Sở TT&TT thành phố quan tâm phối hợp, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, địa phương.

Sở TT&TT TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới công tác cung cấp thông tin cho báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó quan tâm chú trọng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 14-7-2023 của UBND TP Cần Thơ về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới, cách làm mới; tăng cường truyền thông chính sách trong các cơ quan báo chí; xây dựng các mô hình báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số và truyền thông số trên thế giới.

►Ông Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ: Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ người làm báo

Báo chí Việt Nam nói chung, báo chí TP Cần Thơ nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Qua đó góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; tạo sự đồng thuận để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhà báo Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ: Thời gian qua, Hội Nhà báo TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, người làm báo trên địa bàn thành phố như: phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; hỗ trợ các nhà báo thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tổ chức các chuyến thực tế sáng tác ở các địa phương để nhà báo có thêm thông tin, tư liệu thực hiện tác phẩm báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và tham gia các giải báo chí…

Hiện nay, TP Cần Thơ có đội ngũ những người làm báo nhạy bén trong tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng các thể loại báo chí mới. Nhiều nhà báo, phóng viên đã đoạt giải cao ở các giải báo chí địa phương, vùng ĐBSCL và cấp quốc gia… Cùng với sự đổi mới của các nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhanh chóng tham gia chuyển đổi số. Qua đó góp phần thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến người dân, thực hiện quả công tác tuyên truyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc chủ động, tích cực, trách nhiệm, xung kích, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực, quyết tâm và sự đồng thuận trong xã hội. Mỗi NB phải luôn trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn; nhiệt huyết, thông tin nhanh, chính xác, khách quan, chân thực, kịp thời; không để bị chi phối, suy thoái trước những “cám dỗ”, làm mất đi tính khách quan, trung thực trong mỗi tác phẩm báo chí…

Các cơ quan báo chí thành phố phải thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước, thành phố; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Song song đó, các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới vào hoạt động báo chí - truyền thông…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, NB; các hội viên Hội NB thành phố xây dựng phong cách làm việc khoa học, ứng xử chuẩn mực; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Luật An ninh mạng… Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp cho báo chí các thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch; kịp thời phản ánh và tìm ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt trên báo chí… Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân thành phố vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết