22/06/2024 - 16:32

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(CT) - Ngày 22-6-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KTKT) Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng.

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện. Các cấp ủy quan tâm phát triển 5 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm 2024. Công tác quy hoạch; đào tạo chuyên môn, chính trị; giám sát, kiểm tra được Đảng ủy Trường quan tâm thực hiện. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường tăng cường lãnh đạo củng cố hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các phòng, khoa, trung tâm; tiếp tục xây dựng hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo các ngành, các bậc học của trường theo mô hình đào tạo chất lượng, tiên tiến KOSEN, 5S và ứng dụng công nghệ 4.0 sát với tình hình thực tế của trường, đáp ứng nhu cầu xã hội…

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trong 3 năm qua, Đảng ủy Trường triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu học tập. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo bằng những hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao. Qua đó, tinh thần trách nhiệm và vai trò của đảng viên được nâng lên trong thực thi nhiệm vụ về quản lý, phục vụ, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Tuyền Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, đề nghị Đảng ủy Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát, thực hiện đạt các chỉ tiêu của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; rà soát quy hoạch chuẩn bị nguồn cấp ủy của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện tốt kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác Đảng bộ năm 2024…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết